Case [ˈkεjs]

eksempel | hændelse | situation

Virkelig eller tænkt begivenhedsforløb der tjener som materiale i forbindelse med et undervisningsforløb eller en faglig fremstilling.

Kunigo Cases

Vælg hvilken case du vil læse:

Copydan Tekst & Node

Smør på brødet

I gamle dage var billedet af en kunstner/forfatter en kreativ person, som hutlede sig gennem livet, da man ikke kunne leve af sin kunst.

Copydans fornemste opgave er at sikre, at indtægterne fra kopiering af udgivelser på samtlige landets uddannelsesinstitutioner og folkeskoler bliver fordelt korrekt til forfatterne. Vi taler om et beløb på kr. 650 millioner årligt!

For at en forfatter får del i indtægterne kræver det, at den enkelte uddannelsesinstitution eller skole indberetter, hvad der er blevet kopieret fra. Ordet indberetning siger næsten det hele – det kan lyde som om det er tidskrævende. Med andre ord: Der er stor risiko for, at det ikke bliver gjort korrekt, hvilket betyder, at fordelingen af indtægterne ikke sker korrekt, da indtægterne bliver fordelt ud fra en skæv algoritme, når detaljerede data mangler.

Copydan valgte derfor at bede Kunigo om hjælp til at løfte opgaven med at forbedre kvaliteten af indberetningerne, så retfærdigheden kunne ske fyldest. En mærkesag for Copydans medarbejdere. Der blev arbejdet ud fra en model, hvor der skulle skabes bedre forståelse for vigtigheden af indberetningerne hos underviserne på skolerne, for derigennem at øge deres motivation for at løse opgaven. Der blev derfor lavet nyt præsentationsmaterialet til Copydans konsulenter, som står for dialogen med skolerne. Konsulenterne blev ligeledes trænet i deres retorik og formidling, og der blev skabt en hel ny stolthed omkring deres arbejde, som i sig selv gav en stor motivation for at få forankret de nye arbejdsgange.

”Vi kunne ikke selv knække koden til hvordan vi kunne overbevise underviserne på skolerne om vigtigheden af deres indberetninger. Det har været en fornøjelse af opleve hvordan Steiner med sin nysgerrige og vedholdende tilgang har formået at få såvel vores egne konsulenter som underviserne på skolerne til at arbejde målrettet med at hæve antallet af indberetninger, så vi nu har fået væsentligt flere data at arbejde med, så fordelingen af penge til forfatterne sker korrekt. Alle er glade – medarbejdere, ledelsen og ikke mindst forfatterne”.

Dorthe Adler Gertsen, leder af kommunikationsafdeling hos Tekst & Node

Nationalmuseet

Sælg flere billetter

Som de fleste nok har hørt om i medierne, har danske museer og kulturinstitutioner fået til opgave at skabe en bedre økonomi, dvs der skal spares og der skal sælges flere billetter. Metoden til at løse udfordringen er, at skabe ”en oplevelsesbaseret tilgang til viden” for derigennem at blive en populær udflugtsdestination og dermed hæve besøgstallet. Men hvordan gør man det, når man i årtier har sat den faglige stolthed øverst, og ’korrekt registrering’ har været hele formålet med at drive museum?

”Som museum har vi naturligvis stor rutine med at lave manuskripter til vores rundvisere. Men vi må bare erkende, at vores kompetencer ikke rækker til at (løfte opgaven med at) tilpasse vores manuskripter til den nye verden, hvor målet er at inddrage publikum og skabe gode helhedsoplevelser og derigennem indsigt. Vores fornemste opgave er jo netop at skabe indsigt og læring.”

”Derudover er vores rundvisere primært løstansatte medarbejdere (dvs stor udskiftning) uden reel uddannelse i retorik og formidling, så har vi også en opgave i at gøre det nemt for dem at sætte sig ind i nyt stof.”

”Vi valgte at bede Kunigo om hjælp til at løfte formidlingsopgaven med vores koncept ”Eventyrernes Klub”. Vi har sat stor pris på den sparring, som vi har fået undervejs i processen samt de helt konkrete idéer og metoder, som vi blev anbefalet at implementere. Udover et helt nyt manuskript hjalp Kunigo os med at planlægge træningen af vores rundvisere, og vi har siden implementeringen af det nye manuskript oplevet en helt anden nysgerrighed hos gæsterne.”

Kristine Møller Gårdhus, museumsinspektør, Nationalmuseet

null

Connect med Steiner på linkedin

Jeg benytter mig af følgende metoder:

Har du en udfordring du ønsker sparring på?

©2020 - Design & programming by Replace

Log in with your credentials

Forgot your details?