Case [ˈkεjs]

eksempel | hændelse | situation

Virkelig eller tænkt begivenhedsforløb der tjener som materiale i forbindelse med et undervisningsforløb eller en faglig fremstilling.

Kunigo Cases

Vælg hvilken case du vil læse:

Copydan Tekst & Node

Knækkede koden

“Jeg har haft fornøjelsen af at samarbejde med Steiner Steinmetz om et større projekt omhandlende ekstern kommunikation til en vigtig målgruppe, nemlig lærere og undervisere. Som konsulent har Steiner udviklet en strategi og en række anbefalinger, som har ændret vores tilgang til formidlingen på området. Steiner har stået for rekruttering, uddannelse og træning af en række nye formidlingsprofiler, og hans analytiske sans og pædagogiske forståelse har været med til at løfte og udvikle projektet. Dette arbejde har været overordentlig positivt hos både medvirkende og målgruppe.”

”Vi kunne ikke selv knække koden til hvordan vi kunne overbevise underviserne på skolerne om vigtigheden af deres indberetninger. Det har været en fornøjelse af opleve hvordan Steiner med sin nysgerrige og vedholdende tilgang har formået at få såvel vores egne konsulenter som underviserne på skolerne til at arbejde målrettet med at hæve antallet af indberetninger, så vi nu har fået væsentligt flere data at arbejde med, så fordelingen af penge til forfatterne sker korrekt. Alle er glade – medarbejdere, ledelsen og ikke mindst forfatterne”.

Camilla Tollstorff Ardilsø, leder af kommunikationsafdeling hos Tekst & Node

Copydans fornemste opgave er at sikre, at indtægterne fra kopiering af udgivelser på samtlige landets uddannelsesinstitutioner og folkeskoler bliver fordelt korrekt til forfatterne. Vi taler om et beløb på kr. 650 millioner årligt!

Nationalmuseet

Sælg flere billetter

Som de fleste nok har hørt om i medierne, har danske museer og kulturinstitutioner fået til opgave at skabe en bedre økonomi, dvs der skal spares og der skal sælges flere billetter. Metoden til at løse udfordringen er, at skabe ”en oplevelsesbaseret tilgang til viden” for derigennem at blive en populær udflugtsdestination og dermed hæve besøgstallet. Men hvordan gør man det, når man i årtier har sat den faglige stolthed øverst, og ’korrekt registrering’ har været hele formålet med at drive museum?

”Som museum har vi naturligvis stor rutine med at lave manuskripter til vores rundvisere. Men vi må bare erkende, at vores kompetencer ikke rækker til at (løfte opgaven med at) tilpasse vores manuskripter til den nye verden, hvor målet er at inddrage publikum og skabe gode helhedsoplevelser og derigennem indsigt. Vores fornemste opgave er jo netop at skabe indsigt og læring.”

”Vi fik Kunigo til at løfte formidlingsopgaven med vores koncept ”Eventyrernes Klub”. Vi har sat stor pris på den sparring, som vi har fået undervejs i processen samt de helt konkrete idéer og metoder, som vi blev anbefalet at implementere. Udover et helt nyt manuskript hjalp Kunigo os med at planlægge træningen af vores rundvisere, og vi har siden implementeringen af det nye manuskript oplevet en helt anden nysgerrighed hos gæsterne.”

Kristine Møller Gårdhus, museumsinspektør, Nationalmuseet

null

Connect med Steiner på linkedin

Jeg benytter mig af følgende metoder:

Har du en udfordring du ønsker sparring på?

Log in with your credentials

Forgot your details?